Tekster fra udstillinger

Udstillingens titel Strings refererer til en mangfoldighed i materialer og genrer. Der udstilles fotorealistiske malerier, relieffer, abstrakte billeder og glasarbejder. Med titlen ønskes markeret en positiv holdning til mangfoldighed som bærende princip for et kunstnerisk virke.

Alle strenge forfølges med lige stor kunstnerisk nerve og seriøsitet, og det er en hovedpointe for Evan Rasmussen, at en pluralistisk tilgang til kunstnerisk arbejde på en og samme tid frisætter og forpligter.

Frisættelsen ligger i, at man kan kaste sig ud i mange ikke nødvendigvis sammenhængende kunstprojekter. Forpligtelsen ligger i, at hver kunstneriske streng kalder på hver sin grundige undersøgelse.

Close Menu